SEO知识:小姑百度云

江中有小孤山,嶷然独立,世俗转孤为姑。江侧有一石矶,谓之澎浪矶,遂转为彭郎矶,云的翻译彭郎者,小姑

江中有小孤山,嶷然独立,世俗转孤为姑。江侧有一石矶,谓之澎浪矶,遂转为彭郎矶,云的翻译彭郎者,小姑婿也。的翻译


江中有小孤山,嶷然独立,世俗转孤为姑。江侧有一石矶,谓之澎浪矶,遂转为彭郎矶,云的翻译彭郎者,小姑婿也。
江中有小孤山,端庄独立,世俗转我是姑。江边有一石矶,所谓的澎浪矶,于是转为彭郎矶,说的翻译彭郎的,小姑娘女婿啊。

阅读下面这首唐诗,完成小题黄陵庙小姑洲北浦云边, 二女啼妆自俨然。野庙向江春寂寂, 古碑无字草芊芊。

如题,谁知道呀。
小题1:“野庙向江春寂寂,古碑无字草芊芊”,第二联描写了皇陵庙外破败荒凉的景色。“野庙”“古碑无字”“草芊芊”等意象写出了皇陵庙的破败荒凉,春寂寂渲染了皇陵庙周围了无人烟,寂静凄清的氛围。作者借这些景物描写抒发了他面对二妃千年守望长恨绵绵的惆怅与凄凉的感情。同时,庙外的荒凉与二妃“俨然”的神态形成鲜明的对比,突出二妃的坚持与执着。
小题1:哭字有三层含义:①指深山中的杜鹃鸣叫凄凉哀伤有如哭声;②指二妃坚守千年内心的寂寞哀伤,杜鹃的叫声犹如二妃的饮泣;③表达作者对二妃的深切同情及对自己生活的深切感慨。小题1:本题考查“鉴赏文学作品的形象”考点,能力层次为D,侧重“鉴赏评价”能力的考查。本题在鉴赏过程中,要抓住诗歌里的意象,在此基础上感悟景物描写的特征,解答时一定要注意与诗句的结合。
小题1:本题考查“评价思想内容和观点态度”考点,能力层次为C,侧重“分析综合”能力的考查。

文章发布时间与标签:

更新时间:2022-12-01 05:22:12
标签:

推荐的SEO知识: