SEO知识:亚马逊信用卡纸质账单

美国亚马逊要求提供信用卡对账单是要整个电子账单都截图么

如题,谁知道呀。


亚马逊的审核要求:
不接受屏幕截图或者电子账单
最好是让银行邮寄纸质账单,拍照或者扫描上传即可

亚马逊信用卡对账单和银行卡对账单必须提供吗

如题,谁知道呀。

文章发布时间与标签:

更新时间:2021-05-12 09:56:18
标签: 亚马逊信用卡账单地址 亚马逊信用卡账单 亚马逊个人信用卡账单 亚马逊注册信用卡账单 日本亚马逊信用卡账单 亚马逊信用卡账单要求 亚马逊开店信用卡账单

推荐的SEO知识: